Etsi

 

Johtamis
järjestelmät

Yritysten johtamis- ja ohjausmenetelmiä

  Strateginen yrityssuunnittelu ja markkinointi, projekti-, prosessi-, tavoite-, tulos-, laatu-, ympäristö-, turvallisuus-, ja toimintojohtaminen.

 

 

Tehokkuuden ja tuottavuuden
parantaminen 

Tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen

  Oman työn, toiminnan, vastuualueen ja organisaation parantaminen henkilön oman toiminnan ja työn kehittymisen kautta

 

 

Toiminta-
järjestelmät

Yritysten toimintajärjestelmiä

  BPM-, JIT-, Kaizen-, TBM-, Lean-, ABM-, TQM-  ja kapeikko toimintajärjestelmät.
   

Analysointi- ja tuottavuus-
järjestelmät

Yritysten analysointi- ja tuottavuusjärjestelmiä

  Balanced Scorecard, APQC, TPM, Gold, IPMS, Benchmarking, DFMA ja toimintolaskenta.